Διατροφική υποστήριξη και εκπαίδευση σε παιδιά και εφήβους, για την υγιή ανάπτυξη και την απόκτηση ή διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

Η περίοδος της ζωής των παιδιών και των εφήβων είναι καθοριστική για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη διαμόρφωσή τους σε αυριανούς ενήλικες. Στην παιδική και εφηβική ηλικία πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές στην ψυχοσωματική ανάπτυξη και ωρίμανση.

Η παιδική ηλικία αναφέρεται στη χρονική περίοδο από τη βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία και χωρίζεται σε τρεις υπο-περιόδους: τη νηπιακή ηλικία (1-3 ετών), την προσχολική (4-6 ετών) και τη σχολική περίοδο (7-10 ετών). Η εφηβεία αρχίζει περίπου στα 10-11 χρόνια και τελειώνει με την έναρξη της ενήλικης ζωής.

Η ισορροπημένη διατροφή σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντική καθώς συμβάλει στη σωστή σωματική και νοητική ανάπτυξη. Η διατροφική επάρκεια μπορεί να φτάσει το παιδί και τον έφηβο στο μέγιστο δυνατό της ανάπτυξής του. Επιπρόσθετα, η ισορροπημένη διατροφή συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως η τερηδόνα, η σιδηροπενική αναιμία και η παχυσαρκία. Παράλληλα, οι ηλικίες αυτές είναι ιδιαίτερα πολύτιμες ως προς την εκπαίδευση πάνω στην ισορροπημένη διατροφή και την εδραίωση υγιεινών συνηθειών, οι οποίες θα διατηρηθούν και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή.

Είναι γεγονός ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας και του αυξημένου βάρους στα παιδιά και τους εφήβους είναι ιδιαίτερα υψηλά στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που συνδέεται με την καθιστική ζωή και την απομάκρυνση από το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι το αυξημένο βάρος στην παιδική ή εφηβική ηλικία αυξάνει τις πιθανότητες παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή.

Παράλληλα, σήμερα γνωρίζουμε ότι η διατροφή κατά την παιδική και εφηβική ηλικία ασκεί απώτερες επιδράσεις στην υγεία, που εκδηλώνονται κατά την ενήλικη ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οστεοπόρωση. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παιδικής αλλά και εφηβικής ηλικίας, τα οστά αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό, τόσο σε μέγεθος όσο και σε αντοχή και το 90% της μάζας και της πυκνότητας των οστών ενός ενήλικα έχει αποκτηθεί μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Όταν η οστική πυκνότητα που έχει αποκτηθεί είναι υψηλή, τότε μειώνονται και οι πιθανότητες εμφάνισης οστεοπόρωσης στη μετέπειτα ζωή.

Η υγιεινή διατροφή συμβάλει επίσης στην αυξημένη επίδοση παιδιών και εφήβων στο σχολείο, καθώς βελτιώνει τη γνωστική απόδοση, δηλαδή την αντίληψη και την ικανότητα της μάθησης, της κατανόησης, της μνήμης και της συγκέντρωσης.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι στόχοι των συνεδριών κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας:

  • Παρακολούθηση της ανάπτυξης με τη χρήση των ειδικών καμπυλών ανάπτυξης.
  • Διατροφική αξιολόγηση και εκπαίδευση.
  • Διατροφική εκπαίδευση και ενημέρωση των γονέων.