Διατροφική υποστήριξη ατόμων που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

Τα οφέλη του αθλητισμού στο σώμα αλλά και την ψυχή είναι αναρίθμητα. Ο αθλητισμός μπορεί είναι ερασιτεχνικός, επαγγελματικός ή μαζικός αλλά και με τη μορφή της φυσικής δραστηριότητας.

Η σωστή σωματική προετοιμασία η οποία επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης προπόνησης και της σωστής διατροφής, είναι ο σημαντικότερος συντελεστής για την επιτυχία του αθλητή, ειδικότερα στον επαγγελματικό αθλητισμό.

O ρόλος της διατροφής είναι πολύτιμος κατά τη διάρκεια της προπονητικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καθώς επιτελεί τρεις βασικούς σκοπούς: την παροχή ενέργειας, τη ρύθμιση του μεταβολισμού και την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών του σώματος. Η διατροφή ενός αθλητή μπορεί να επηρεάσει την υγεία, το βάρος και τη σύσταση σώματος, τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών υποστρωμάτων, την αποκατάσταση μετά την άσκηση και τελικά την απόδοση του.

Οι διατροφικές ανάγκες του κάθε αθλητή μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το άθλημα και το προπονητικό και αγωνιστικό του πρόγραμμα. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η σωστή αξιολόγηση και η εξατομίκευση του διατροφικού προγράμματος.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι στόχοι των συνεδριών στους αθλητές:

  • Έλεγχος της σύστασης σώματος.
  • Κάλυψη των απαιτήσεων σε ενέργεια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της απόδοσης.
  • Διόρθωση πιθανών διατροφικών ελλείψεων.