Εξατομικευμένη Διατροφή

Σχεδιάζω ένα πρόγραμμα ειδικά για εσάς, βασισμένο στην ανάλυση σύστασης σώματος, στο ιατρικό και διατροφικό σας ιστορικό καθώς και στο πρόγραμμα ζωής και εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα του χαρακτήρα και των συνηθειών σας. Παράλληλα, βρίσκομαι δίπλα σας σε όλη την πορεία αλλαγής των διατροφικών σας συνηθειών, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας σας σε κάθε βήμα της προσπάθειας σας.

Υπηρεσίες