Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση αποτελεί μια υπηρεσία ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής, όπου σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε τους στόχους σας, διατηρώντας την επαφή μας διαδικτυακά από την άνεση του χώρου σας.
H εξ αποστάσεως παρακολούθηση αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην περίπτωση που λόγω συνθηκών (όπως έλλειψη χρόνου, διαμονή σε άλλο μέρος, αδυναμία μετακίνησης ή άλλοι λόγοι) δεν έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε το διαιτολογικό γραφείο. H συνεδρία πραγματοποιείται μέσω skype, zoom, viber ή αντίστοιχων πλατφορμών, ενώ πληροφορίες και έντυπα αποστέλλονται μέσω email.

Υπηρεσίες